Huisregels

House of Billiards

Bij House of Billiards staat naast Uw en onze veiligheid, gezelligheid hoog op het vaandel. Om e.e.a. in goede banen te leiden, zijn bij een bezoek aan House of Billiards de volgende huisregels van toepassing:

House of Billiards is na 20.00 uur uitsluitend toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder. Op verzoek van het personeel dient U zich dan ook te kunnen legitimeren.

Bij een bezoek aan House of Billiards is de afname van ten minste één consumptie per persoon verplicht.

Het is ten strengste verboden om:

– Te roken buiten het gemarkeerde rookgedeelte;

– Voeding / drank op het biljart te plaatsen;

– Op de biljarttafels te zitten;

– Zelf meegebrachte consumpties te nuttigen;

– Soft- en/of harddrugs te gebruiken, te verhandelen en/of te bezitten.

Directie en personeel van House of Billiards kunnen U te allen tijde en zonder opgaaf van reden controleren op het bezit van soft- en/of harddrugs en U de toegang weigeren of ontzeggen.

Middels deze huisregels wordt ook kenbaar gemaakt dat directie en personeel niet aansprakelijk zijn voor verlies c.q. schade aan Uw eigendommen

Bij het plegen van strafbare feiten in welke vorm dan ook door bezoekers van House of Billiards, behouden wij ons het recht voor om direct aangifte te doen bij de politie.

Bezoekers van House of Billiards dienen aanwijzingen van het personeel ten alle tijden te respecteren en op te volgen.

Overtreding c.q. schending van deze huisregels betekent onmiddelijke verwijdering uit House of Billiards. Tevens kan U de toegang tot House of Billiards tijdelijk of permanent ontzegd worden; in dat geval wordt hiervan melding gemaakt bij de politie.